Latar Belakang Penubuhan Malaysia

LATARBELAKANG PENUBUHAN MALAYSIA SEBELUM penubuhan Malaysia dicadang dalam bulan Mei 1961, kebanyakan penduduk Tanah Melayu dan Singapura tidak tahu dan tidak mengambil tahu keadaan negeri-negeri di Borneo itu. Mungkin yang…

Read More
arrow