HQ Jabatan Air Masih Belum Respon ?

Bila bekalan air di sekitar daerah Ranau akan dapat diatasi ? Untuk makluman pihak yang berkenaan sebahagian penduduk di daerah ini ada yang terputus bekalan air sudah hampir seminggu iaitu…

Read More
arrow